Kazimierz
Twardowski

Filozof, twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

 
Portret Twardowskiego wykonany w 1905 przez Marię Schayer-Gorską.

Szkoła

Doktoranci Twardowskiego 

 

Tytuły prac pisanych w języku polskim podano tutaj tylko w tłumaczeniu na język angielski.

Informacje przybliżone lub hipotetyczne oznaczone są symbolem: [H].

Brak wszelkich danych oznaczony jest symbolem: [?].

 

Nazwisko, imię Rok i miejsce urodzenia Rok i miejsce śmierci Rok uzyskania stopnia doktora Tytuł dysertacji doktorskiej
1 Ajdukiewicz, Kazimierz 1890 Tarnopol 1963 Warszawa 1912 Lwów Aprioryzm przestrzeni u Kanta a zagadnienie genezy charakteru przestrzennego wyobrażeń
2 Baley, Stefan 1885 Borki Wielkie 1952 Warszawa 1911 Lwów O potrzebie rekonstrukcji pojęcia psychologicznej podstawy uczuć
3 Bandrowski, Bronisław 1879 Mościska 1914 Tatry 1905 Lwów O metodach badania indukcyjnego
4 Blaustein, Leopold 1905 Lwów 1944 Lwów 1927 Lwów Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienie
5 Blaustein(owa), Eugenia z d.Ginsberg (Ginsberżanka) 1905 Lwów 1944 Lwów 1927 Lwów O samoistności i niesamoistności
6 Bornstein, Benedykt 1880 Warszawa 1948 Łódź 1907 Lwów Preformowana harmonia transcendentalna jako podstawa teorii poznania u Kanta
7 Borowski, Marian [vel Władysław Marian] 1879 Lisko 1938 Zielonka 1904 Lwów O istocie i rodzajach całości
8 Czeżowski, Tadeusz 1889 Wiedeń 1981 Toruń 1914  Lwów Teoria klas
9 Dąmbska, Izydora 1904 Rudna Wielka 1983 Kraków 1927 Lwów Teoria języka Edmonda Goblota
10 Drexler(owa), Zofia z d. Pasławska 1887 Lwów 1979 Warszawa 1912 Lwów O stosunku sądów/  hipotetycznych do kategorycznych
11 Fischbein(owa), Irena z d. Krampner(ówna) 1901 Lwów 1941 Kamionka Strumiłowska 1927 Lwów Poglądy Lacheliera na sylogizm
12 Frenkel, Karol 1891 Sokal [H] 1920 Lwów 1914 Lwów Sympatia i współczucie u Hume’a i Schopenhauera
13 Gluziński, Tadeusz 1888 Kraków 1940 Budapeszt 1912 Lwów O istnieniu implicite pewnych powiedzeń w powiedzeniach innych
14 Gromska, Daniela z d. Tenner(ówna) 1889 Lwów 1973 Kraków 1916 Lwów Istnienie jako „treść” sądzenia i sądu
15 Hłuszkiewicz, Eugeniusz 1882 Kołomyja [H] ca 1914-1918 [H] 1914 Lwów O istocie sądów przeczących
16 Horodyska, Maria z d. Jędrzejewska 1900 Lwów [H] 1984 Wrocław [H] 1928 Lwów Pojęcie filozofii u Jana Śniadeckiego
17 Igel [vel Igiel], Salomon 1889 Złoczów 1942 Lwów 1919 Lwów Stosunek uczuć do przedstawień ze względu na klasyfikację faktów psychicznych
18 Jaroszyński, Franciszek 1892 Lwów [H] 1919 Kołomyja 1914? [1918?] Lwów Terminologia psychologiczna Jana Śniadeckiego
19 Kaczorowski, Stanisław 1888 Lwów 1971 Wrocław 1912 Lwów Nauka o sądach złożonych w logice współczesnej
20 Kierski, Feliks 1884 Busko 1926 Vence k. Nicei 1912 Lwów Istota i pochodzenie pewników geometrycznych
21 Kotarbiński, Tadeusz 1886 Warszawa 1981 Anin 1912 Lwów Utylitaryzm w etyce Milla i Spencera
22 Kreutz, Mieczysław 1893 Lwów 1971 Warszawa 1924 Lwów O złożoności pragnień
23 Leśniewski, Stanisław 1886 Sierpuchów 1939 Warszawa 1912 Lwów Przyczynek do analizy zdań egzystencjalnych
24 Lutman(owa), Maria z d. Kokoszyńska 1905 Bóbrka 1981 Wrocław 1928 Lwów Nazwy ogólne i wieloznaczne
25 Łukasiewicz, Jan 1878 Lwów 1956 Dublin 1902 Lwów O indukcji jako inwersji dedukcji. Kilka uwag w sprawie logicznej budowy wniosków indukcyjnych
26 Łysakowski, Adam 1895 Stanisławów 1952 Warszawa 1926 Lwów Uczucie jako podstawa oceny wartości
27 Manthey, Franciszek 1904 Zaborów 1971 Hildesheim 1927 Lwów Pojęcie wyrazu kategorematycznego
28 Mehlberg, Henryk 1904 Kopyczyńce 1979 Gainesville 1926 Lwów O istnieniu immanentnym
29 Mehlberg(owa), Józefina z d. Spinner(ówna) 1905 Żórawno 1969 Chicago [H] 4.02.1928 Lwów Matematyczne rozumowania a logika tradycyjna
30 Nałęcki [vel Nykołajczuk], Rudolf 1888 Wiedeń 1973 Nowy Sącz 1919 [H] Lwów Czym jest logika współczesnych logików polskich
31 Nawroczyński, Bogdan 1882 Dąbrowa Górnicza 1974 Warszawa 1914 Lwów Prolegomena do nauki o jakości sądów
32 Pannenko(wa), Irena z d. Jawic(ówna) 1879 Warszawa 1969 Góra Kalwaria 1905 Lwów Sądy przeczące i twierdzące
33 Pręgowski, Piotr 1874 Czerwińsk 1945 Warszawa 1900 Lwów Pojęcie, sąd, uwaga
34 Romahn(owa), Seweryna z d. Łuszczewska 1904 Mszana 1978 Poznań 1932 Lwów O wyrazach okazjonalnych
35 Słoniewska, Helena 1897 Pawłosiów 1982 Wrocław 1926 Lwów Czym jest ból fizyczny – wzruszeniem czy uczuciem
36 Smolka, Franciszek Kazimierz 1883 Lwów 1947 Lwów 1925 Lwów Krytyka Russellowskiej zasady błędnego koła
37 Sośnicki, Kazimierz 1883 Lwów 1976 Gdańsk 1910 Lwów Wyjaśnienie i opis w badaniach naukowych
38 Stögbauer, Kazimierz 1882 Lwów 1914 Lwów 1907 Lwów O wyobrażeniach ogólnych. Przyczynek do psychologii wyobrażeń
39 Szumowski, Władysław 1875 Warszawa 1954 Kraków 1907 Lwów Kartezjusz i Malebranche jako poprzednicy teorii uczuć Karola Langego
40 Witwicka, Helena z d. Dubieńska 1889 Lwów 1949 Konstancin 1914 Lwów Teoria sądów Wincentego Lutosławskiego. Studium metodyczne
41 Witwicki, Tadeusz 1902 Lwów 1970 Warszawa 1927 Lwów O reprezentowaniu czyli o stosunku obrazu do przedmiotu
42 Witwicki, Władysław 1878 Lubaczów 1948 Konstancin 1901 Lwów Analiza psychologiczna ambicji
43 Wołowicz, Leopold 1883 Brody 1931 Lwów 1916 [H] Lwów Tłumienie jako jeden z problematów psychoanalizy
44 Zawirski, Zygmunt 1882 Berezowica Mała 1948 Końskie 1910  Lwów Ilość praw kojarzenia przedstawień

Projekt 2016/23/B/HS1/00684

Kierownik projektu / Project Manager: Jacek Jadacki

Projekt graficzny / administrator: Jarek Zuzga

© Jacek Jadacki & Wydawnictwo Naukowe Semper, 2021-2024

All rights reserved