Kazimierz
Twardowski

Filozof, twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

 
Portret Twardowskiego wykonany w 1905 przez Marię Schayer-Gorską.

Facsimilia

Projekt 2016/23/B/HS1/00684

Kierownik projektu / Project Manager: Jacek Jadacki

Administrator: Jarek Zuzga

© Jacek Jadacki & Wydawnictwo Naukowe Semper, 2021-2023

All rights reserved