Kazimierz
Twardowski

Filozof, twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

 
Portret Twardowskiego wykonany w 1905 przez Marię Schayer-Gorską.

Kazimierz Twardowski (20.10.1866, Wiedeń – 11.02.1938, Lwów) był jednym z najwybitniejszych filozofów przełomu XIX i XX wieku oraz jedną z najważniejszych postaci kultury polskiej tego okresu.

Jako uczony wyszedł ze szkoły Franza Brentana i wpłynął znacząco na przedstawicieli wczesnej filozofii analitycznej. Jego interdyscyplinarny program filozoficzny okazuje się atrakcyjny również współcześnie. Wszechstronna twórczość Twardowskiego obejmuje rozprawy ze wszystkich dziedzin filozofii (od logiki, przez ontologię i epistemologię, po estetykę i etykę) oraz jej historii, a także prace z zakresu psychologii i dydaktyki.

Jako nauczyciel stał się mistrzem kilku pokoleń filozofów i szerzej humanistów tej miary, co Jan Łukasiewicz, Władysław Witwicki, Zygmunt Zawirski, Stefan Baley, Stanisław Leśniewski, Tadeusz Kotarbiński, Władysław Tatarkiewicz, Tadeusz Czeżowski, Kazimierz Ajdukiewicz i Izydora Dąmbska. Stali się oni trzonem znanej na całym świecie formacji intelektualnej, zwanej „Szkołą Lwowsko-Warszawską”.

Jako obywatel wzorowo pełnił wiele funkcji publicznych, odgrywając niezwykle ważną rolę w życiu kulturalnym Lwowa i Galicji, a następnie odrodzonej Polski. Dla całego swojego środowiska był wzorem niezłomnej postawy moralnej.

Strona, którą Państwo mają przed sobą, stara się ukazać wszechstronnie działalność Kazimierza Twardowskiego oraz wartość jego spuścizny. 

Jacek Jadacki

Projekt 2016/23/B/HS1/00684

Kierownik projektu / Project Manager: Jacek Jadacki

Projekt graficzny / administrator: Jarek Zuzga

© Jacek Jadacki & Wydawnictwo Naukowe Semper, 2021-2024

All rights reserved