Kazimierz
Twardowski

Filozof, twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

 
Portret Twardowskiego wykonany w 1905 przez Marię Schayer-Gorską.

Skany dokumentów

Dyplom nadania Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta (1928)
Dyplom nadania Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta (1928)
Dyplom nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego (1929)
Dyplom nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego (1929)
Dyplom nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego (1930)
Dyplom nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego (1930)
Życzenia od uczniów z okazji nadania profesury honorowej Uniwersytetu Lwowskiego (1930)
Życzenia od uczniów z okazji nadania profesury honorowej Uniwersytetu Lwowskiego (1930)

Projekt 2016/23/B/HS1/00684

Kierownik projektu / Project Manager: Jacek Jadacki

Projekt graficzny / administrator: Jarek Zuzga

© Jacek Jadacki & Wydawnictwo Naukowe Semper, 2021-2024

All rights reserved