Kazimierz
Twardowski

Filozof, twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

 
Portret Twardowskiego wykonany w 1905 przez Marię Schayer-Gorską.

Fotografie

Skróty źródeł portretów: AAT – Archiwum Andrzeja Tomczaka, AJJ – Archiwum Jacka Jadackiego, AKT – Archiwum Kazimierza Twardowskiego w Warszawie

Projekt 2016/23/B/HS1/00684

Kierownik projektu / Project Manager: Jacek Jadacki

Administrator: Jarek Zuzga

© Jacek Jadacki & Wydawnictwo Naukowe Semper, 2021-2022

All rights reserved