Kazimierz
Twardowski

Philosopher, the founder of the Lvov-Warsaw School

Photographs

AAT = Andrzej Tomczak’s Archives, AJJ = Jacek Jadacki’s Archives

Projekt 2016/23/B/HS1/00684

Kierownik projektu / Project Manager: Jacek Jadacki

Projekt graficzny / administrator: Jarek Zuzga

© Jacek Jadacki & Wydawnictwo Naukowe Semper, 2021-2024

All rights reserved