Kazimierz
Twardowski

Philosopher, the founder of the Lvov-Warsaw School

 
Portret Twardowskiego wykonany w 1905 przez Marię Schayer-Gorską.

Texts

Twardowski’s works in Polish

Works on Twardowski in Polish

Works on Twardowski in languages other than Polish

Projekt 2016/23/B/HS1/00684

Kierownik projektu / Project Manager: Jacek Jadacki

Projekt graficzny / administrator: Jarek Zuzga

© Jacek Jadacki & Wydawnictwo Naukowe Semper, 2021-2024

All rights reserved