Kazimierz Twardowski

Filozof, twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

[wkrótce/soon]